Mai là sang tháng Chạp rồi đấy

Mai là sang tháng Chạp rồi đấy,cái tháng của sự hối hả…nhanh lắm,ngoảnh đi ngoảnh lại là đến Tết ..
Ngồi bia vã một mình, nhìn giời cuối tháng trăng tròn vành vạnh.. vằng vặc sáng mà thấy chống chếnh lạ thường …
Hết 1 năm dương,săp hết 1 năm âm mà chả biết làm đc cái gì,toàn chỉ là ăn tục nói phét…
Thôi uống tiếp …hehe

Comments are closed.