Mahzarin Banaji

Mahzarin Banaji, một tâm lý gia và nhà nghiên cứu não nổi tiếng ở Đại Học Harvard cho biết là trẻ con ngay cả từ 3-4 tuổi đã tiếp thu và lưu giữ sự phân biệt chủng tộc chỉ trong vòng vài ngày sau khi tiếp xúc với những điều này mặc dù trẻ có thể không hiểu hết những cảm xúc kỳ thị của chúng.
GS Banaji phát biểu, “Chúng ta đã biết từ rất lâu là trẻ con xử lý thông tin khác hẳn người lớn. Điều ai cũng biết. Nhưng điều đó đã thay đổi, có liên quan đến sự phân biệt chủng tộc và thành kiến, là chúng ta đã tính quá lố thời gian những tính cách này hằn dấu và não của trẻ. Quả thật choáng váng, nhưng tóm tắt là trẻ 3-4 tuổi đã biểu lộ những thiên kiến với cùng loại và mức độ như người lớn. Điều này cho ta thấy là trẻ con “tiếp thu” rất nhanh, mà không cần một mức độ trưởng thành về trí tuệ để hình thành những thiên kiến tiêu cực.”
Nếu việc nhồi sọ những thiên kiến và phân biệt đối xử xảy ra trong xã hội cho tất cả trẻ em thì các bạn có thể thấy mối nguy hại đến mức nào.