Lời khuyên cho PHỤ NỮ:

Lời khuyên cho PHỤ NỮ:
3 điều nên quên đi :
– Tuổi tác
– Đau bệnh
– Thù hận
3 điều nên bồi dưỡng :
– Trình độ
– Tính cách
– Nhan sắc
Làm người phụ nữ 3 có :
– Có nhan sắc
– Có năng lực
– Có sức hút
Làm người phụ nữ độc lập về 3 thứ :
– Tư tưởng
– Năng lực
– Tài chính
—-Suu tam theo tuổi trẻ đời sống—-