Làm trai hàn quốc mệt ghê nơi

Làm trai hàn quốc mệt ghê nơi ….quan niệm mặt giả nhưng tóc phải đẹp …cảm ơn thằng đệ …Tú Designer đã chừa lịch cho anh …. cả nhà muốn làm hàn quốc qua nó nha
Nhỏ lớn mới nhuộm cả nhà thấy lâm tươi không … giống hàn quốc chưa ….Tú Dessigner

Comments are closed.