“Khi chúng ta tan vỡ

“Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu. Nếu như bạn tan vỡ lần nữa, hãy cứ tiếp tục yêu, hãy không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình bởi vì nó luôn tồn tại” – Hoàng Oanh <3

Comments are closed.