Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ

Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ….
Mặc dù đi công tác tại nước bạn. Nhưng Con vẫn không quên trốn Thiền Môn…Không quên Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh.
P/S: Cảm ơn chiếc nón kỳ diệu…Cảm ơn người cho mượn nón. Cảm ơn sự chân thành và nhiệt tình của các bạn dành cho tôi. Cảm ơn cảm ơn nhiều lắm ah. Bao nhiêu mệt nhọc vất vả đã tan biến khi tôi đến nơi đây!

Comments are closed.