Hưởng ứng lời kêu gọi nhường đường cho xe bus nhanh

Hưởng ứng lời kêu gọi nhường đường cho xe bus nhanh, mình đi từ Đài về nhà bằng xe “hai cẳng”.
Thật là một quyết định sáng suốt, cả đoạn đường dài người và xe đứng im như bị đông đá, có mỗi mình và xe bus nhanh chạy băng băng!
Đời rất dở nhưng mình vẫn niềm nở ^^

24 Thoughts to “Hưởng ứng lời kêu gọi nhường đường cho xe bus nhanh

  1. Luật như do hoi làm sao có thể ra luật đó một người dân bình thường cũng không thể chấp nhận được mà đầu óc lãnh đạo. ?

    1. Hihi, Thím ơi, phát triển xe bus, hạn chế phương tiện cá nhân là cần thiết. Chỉ có điều chưa đồng bộ, và luôn luôn là chưa đồng bộ, nên gây khó khăn cho người dân

Comments are closed.