Hưởng ứng lời kêu gọi nhường đường cho xe bus nhanh

Hưởng ứng lời kêu gọi nhường đường cho xe bus nhanh, mình đi từ Đài về nhà bằng xe “hai cẳng”.
Thật là một quyết định sáng suốt, cả đoạn đường dài người và xe đứng im như bị đông đá, có mỗi mình và xe bus nhanh chạy băng băng!
Đời rất dở nhưng mình vẫn niềm nở ^^

Comments are closed.