Hôm nay được bữa nắng to

Hôm nay được bữa nắng to, đến chiều là thu dọn các thể loại hột hạt lá lủng phơi hổm rày, trả lại sân sạch cho nhà cậu. Nhìn chỗ hạt này, tự nhiên thấy mắc cười, vì từ khi nào, biết là quý nhau thì tặng nhau mấy cái hạt, ăn gì thấy ngon cũng nhớ giữ hạt để trồng. 🙂
See Translation

Comments are closed.