Hôm nào bán ế thì có heo quay nấu mì gói ăn

1  
Hôm nào bán ế thì có heo quay nấu mì gói ăn.
Hôm nào bán hết thì ăn salad với sốt mè đạm bạc vậy thoai hen, ahihi
[ Đ i ệ u . l à . c h í n h ]
See Translation

Comments are closed.