Hội thề

Hội thề.
Trong hội nghị Diên Hồng, 100% bô lão đấm tay lên trời hô đánh bỏ mẹ quân Nguyên Mông. Thế là đánh thắng thật. Ngặt nỗi, thắng xong nhà Trần thu được cả một hòm biểu xin hàng Nguyên của quân nhà.
Đoạn này khó. Nếu soát hòm mà lại toàn bô lão hay tôn thất nhà Trần thì vẫn phải xử. Điều này vừa ảnh hưởng tới anh em họ hàng, vừa làm hào khí Đông A nhạt nhòa.
Chưa kể, có thuyết âm miu cho rằng Nguyên dùng kế của Tào Tháo. Một hòm thư trá hàng có thể khử bằng sạch tướng xịn nhà Trần.
Thực ra, Nguyên Mông là quân xôi thịt. Ngày ngày cưỡi ngựa bắn cung, tối về uốn rượu sữa dê. Chúng nó có phải nhân sĩ Bắc Hà đếch đâu mà chơi bài Tàu hơn cả Tàu như thế.
Thượng hoàng Trần Thái Tông thừa biết. Nhưng ông lo phải xử tôn thất. Thế là chơi bài bao dung. Đốt hết! Tội phản quốc mình Ích Tắc phải chịu.
***
Hội thề Lũng Nhai gồm 19 thanh niên do Lê Lợi dẫn đầu. 19 người cay quân Minh nên quyết khởi nghĩa. Sau gần 10 năm kháng chiến 19 người này đã dẫn đầu một đạo quân đánh tan quân Minh trên toàn cõi.
Sau khi đã lên ngôi vua, Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) ra hồ gươm phi con rùa trượt mất gươm rồi bịa ra thuyết Thuận Thiên. Điều này mặc định ông là chân mệnh thiên tử và làm vai trò của các khai quốc công thần nhạt nhòa đi,.
Trước khi qua đời, ông cũng kịp xử gần hết anh em thề tại Lũng Nhai để đảm bảo an toàn cho dòng tộc.
***
Ba anh em buôn trầu Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lúc đầu làm ăn được phết. Sau bị o ép, tức mình làm phản. Thủa ban đầu, Nhạc cầm cái đánh ra tăng thanh thế, gây quân rất khéo.
Ba anh em ruột mặc định một lời thề tình thân.
Song, khi đã dẹp xong nội chiến mấy trăm năm, đánh bật Xiêm phía Nam, đập tan Thanh ở phía Bắc, Huệ- Nhạc bất đồng. Tức mình, Huệ mang quân quây Quy Nhơn, nơi Nhạc trấn và thờ tổ tiên.
Và cứ thế, Huệ vã đạn thẳng vào hướng bàn thờ như dứt khoát quan hệ xác lập tư thế đế vương phải bạo tàn. Sau, Nhạc phải đứng trên thành, ôm con Huệ khóc xin tha. Huệ mới rút.
***
Nói chung, bản chất các lễ thề, hội thề thường là để lên gân, cố kết nội bộ. Còn lòng người cũng chẳng biết thế nào.
Chả thế mà hội thề vườn đại được chuẩn bị 1 năm. Mất cả chục cuộc nhậu tính toán chi li từng tí.
Vậy mà huynh đệ tháo chạy tán loạn để thừa tới 2 chai diệu…

Comments are closed.