Hóa ra lúc này khoảng cách của chị em mình và Ông khá gần

Hóa ra lúc này khoảng cách của chị em mình và Ông khá gần, không hiểu vì sao lúc đó lại bị cấm đường đoạn này. Về đọc báo mới biết. Dù sao cũng được ngắm các anh đặc vụ mặc áo chống đạn đẹp trai, xe ford chuyên dụng, chị Phuong Thao Nguyen nhỉ, bõ công ra khỏi xe, đứng mưa xem.

Comments are closed.