Hãy thả cá ko thả túi nilon

Hãy thả cá ko thả túi nilon, thả cá bằng cả sự trân quý từng sinh mệnh dù nhỏ nhoi!
Hãy thả cá có Ý Thức và Tình Thương.
Đừng đốt đồ giả để ham cầu cái hữu hình, vì giá trị thực ko đánh đổi bằng sự bán mua, mua chụôc…
#kodotvangmalavanminh
#thacakothatuinilon
#thacabangtinhthuongthucsu
Thương nhiều,
Lac Tien With love!