Hãy bước đi vì cuộc đời cho phép

Hãy bước đi vì cuộc đời cho phép
Dẫu mây đen và dây dợ phủ quanh đầu…
Theo như thông tin mà người đại diện có thẩm quyền của cơ quan Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp cho Báo Pháp luật Việt Nam thì ngày 19/4/2017, cơ quan này đã có quyết định chính thức về việc phục hồi điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em gây hoang mang dư luận tại nơi đây. Tuy nhiên, tới hôm nay, ngày 08/5/2017, gia đình bị hại vẫn chưa nhận được văn bản nêu trên để luật sư có thể tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân ngay từ giai đoạn điều tra.
Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tới hết ngày 10/5/2017 để nhận được sự thiện chí từ họ và để minh chứng rằng vụ án hoàn toàn không có bất kỳ sự khuất tất nào – còn ngược lại, chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động để bảo vệ quyền lợi của trẻ em bị xâm hại theo đúng quy định của pháp luật – khi đó, sự sai trái/vô cảm sẽ bị ném đá từ dư luận cũng sẽ trở thành điều bình thường…

Comments are closed.