GỬI CÁC BÀ MẸ CÓ CON THI THPT QUỐC GIA 2017

GỬI CÁC BÀ MẸ CÓ CON THI THPT QUỐC GIA 2017
.
Mẹ ơi con đã thi rồi,
Ngữ Văn bài rất tuyệt vời… yên tâm.
Điểm tám con chắc mười phần,
Chỉ lo chữ xấu nên cần trừ hao!
.
Toán không trúng tủ bài nào,
Nhưng con luyện tốt làm sao cũng mười!
Lý Hóa Sinh cũng dễ thôi,
Không cần giỏi cũng qua rồi, điểm cao!
.
Ngoại Ngữ con học chẳng vào,
Nhưng đề trắc nghiệm nghĩ sao tô liền.
Môn này học mãi tốn tiền,
Mà khi thi vẫn ưu phiền lắm thay!
.
Khoa học Xã hội lần này,
Hai môn Sử Địa thuộc ngày quên đêm.
Công dân Giáo dục chẳng mềm,
Nhưng mà cũng viết được trên nửa tờ.
.
Bây giờ con chỉ năm mơ,
Mát trời thầy ngủ gật cho điểm nhầm.
Đáng hai thành tám… bốn lần…
Thế là đủ điểm xét gần Bách Khoa.
,
Mẹ yên tâm gốc họ ta,
Gen Văn Võ ấy khối nhà còn mơ.
Đừng lo… đợi đến bao giờ,
Bốn mươi lăm điểm chỉ chờ nộp thôi.
.
Người ta đã có số rồi,
Đỗ hay trượt cũng tại trời giúp cho.
Mẹ xem con sếp làm to,
Chả cần học cũng ấm no cả đời!
.
Đừng lo mẹ nhé, mẹ ơi!
.
TGG.
26-6-2017
.
See Translation