Giáo dục đích thực hướng con người tới tự do và khả năng tự định nghĩa

Giáo dục đích thực hướng con người tới tự do và khả năng tự định nghĩa, tự định hướng cuộc đời của mỗi cá nhân.
Giáo dục chịu sự chi phối của vô minh thì nhắm tới sự bảo vệ và củng cố truyền thống, thể chế và thiết chế. Đây là lý do cái nhân danh giáo dục luôn luôn dùng tên tuổi của ai đó, nhãn mác của ai đó để bấu víu vào – vì bản thân nó không có giá trị đích thực.
Giáo dục đích thực cho phép và khuyến khích con người khám phá, mắc lỗi để tìm thấy bản thân. Giáo dục chân chính không cần tới nhãn mác hay trường phái nào để bám víu vào.
Giáo dục chịu sự chi phối của vô minh thì trừng phạt những cá nhân dám thể hiện bản thân mình.
Giáo dục chịu sự chi phối của vô minh thì tạo nên những cái khuôn có sẵn để đẽo gọt trẻ em cho vừa, nhân danh trách nhiệm, nhân danh truyền thống, nhân danh lợi ích của trẻ em. Giáo dục chịu sự dẫn đường của vô minh hoàn toàn lạc lối, nhưng – thùng rỗng kêu to – nó thu hút sự chú ý của số đông vì số đông vẫn còn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bị hấp dẫn bởi thành công hào nhoáng, sự đảm bảo và sự hứa hẹn rằng vị cứu tinh ở bên ngoài họ.
Giáo dục đích thực trao công cụ nhận thức cho trẻ em để rồi một ngày khi sẵn sàng chúng sẽ nở như những bông hoa.
Bạn chọn gì thì hãy chọn cái đó cho con bạn.

Comments are closed.