Giá được ở lại mùa xuân trong tiềm thức như những ngày nắng hửng lòng sáng bừng

Giá được ở lại mùa xuân trong tiềm thức như những ngày nắng hửng lòng sáng bừng, sống không có gì hơn là chuyện tương lai, không phải chuyện hôm nay.
Bởi đó là nói cuộc sống xoay vòng, nên qua xuân hè lại tới vậy mà thôiii. Hì.
See Translation