#FPTbaihoc30

#FPTbaihoc30 – Ngày tàn của TINH THẦN
Hội diễn là nơi thể hiện rõ nhất đời sống tinh thần của FPT và gần 10 năm qua chương trình như cứt thì tối qua, chương trình như phân.
Không phải tại anh chị em nhân viên FPT, họ đã cố gắng thực sự và có tài năng. Vấn đề là ở lãnh đạo FPT đã sai lầm trong con đường xây dựng Văn Hóa Tinh Thần giai đoạn Hậu Lên Sàn.
🙂 Sai lầm đầu tiên là tách Báo Chúng ta và Hoạt động Phong trào Đoàn thể. 2 team khác nhau, trình độ khác nhau, 2 managers khác nhau. 1 bên thì ra sức tô vẽ, dởm dít, 1 bên thì ra sức liếm đít lãnh đạo mà mãi không xong.
Họ làm hỏng luôn lứa nhân viên kế cận công tác này và mất hẳn nhuệ khí, tài năng của đội ngũ FPTer trẻ trung.
Nên nhớ 2 bộ phận Truyền Thông Nội Bộ và Phong Trào Đoàn thể phải là #Một.
🙂 Những cái tên managers cao nhất như Đinh Tiến Dũng, Lê Đình Lộc không phải không có tài, họ là nghệ sĩ và những tác giả kịch bản xuất sắc. Nhưng Đặt vào họ vai trò Lãnh đạo Văn Hóa Đoàn thể là Sai lầm và Quá sức với họ.
Mặc dù họ đã cố gắng. Từ 2006, Hội diễn đéo nào chẳng có cảnh trưởng ban tổ chức, MC phải nhảy mẹ nó lên sân khấu và Thi Đấu cho chính team của mình. Vì lấy đâu ra người?
Còn về anh Trương Quý Hải trước đây, càng tệ hơn vì anh ấy là nghệ sĩ cmnr :))) làm thế đéo nào được Văn hóa Đoàn thể, nhất là khi anh thất thế ở Thành Đoàn và chạy về FPT. Thành Đoàn đâu có ngu khi #loại anh ấy.
🙂 FPT là tập đoàn buôn bán, làm công nghệ nhưng đã mất vị trí tiên phong. Nhìn cảnh sinh nhật nhạt nhẽo và loạn lạc khi chỉ có Người #Già và con trẻ lâu nhâu. Tài năng thế hệ thứ 2 đâu còn ai?
Đi mẹ nó hết rồi.
Một sự Lạc Hậu ghê gớm với những chiêu trò sử dụng cách đây hàng chục năm, video nhà quê và kĩ thuật vô cùng nghèo nàn, chậm tiến… Trong Hội diễn 10 năm qua…vẫn vậy. Đó là Tư Duy cũ mất rồi.
Một đội ngũ Tổng Hội văn hóa chờm hớp, không xuất thân từ dân “khối A” và mindset rẻ tiền, lúc đéo nào cũng sợ người khác #giỏi hơn mình. Thế thì ok, tụ lại mà liếm láp anh Bình anh Ngọc qua ngày và #sống #mòn
Ngày thay máu không còn xa, FTG bị bán 47% lại hay í
Cần lắm 1 cái #chết

Comments are closed.