Em là Lu ở nhờ nhà mà quậy khủng khiếp

Em là Lu ở nhờ nhà mà quậy khủng khiếp- Em ngang nhiên bắt nạt chị BiBi + cắn đuôi Hắc+ giành ăn+ tè ị khắp nhà- Trong khi chị Kim Bibi và Hắc khốn đốn vì em thì Ba em du hí ở Bình Thuận mẹ em đi biển xanh nắng vàng Nam Du!!!!
See Translation