Ẻm cứ hỏi hỏng biết tối nay ông già noel có đến để quà dưới gốc cây thông cho 2 ae không mẹ hay là sáng mai ngủ dậy ổng mới tới

Ẻm cứ hỏi hỏng biết tối nay ông già noel có đến để quà dưới gốc cây thông cho 2 ae không mẹ hay là sáng mai ngủ dậy ổng mới tới.
Vừa về tới nhà mở cửa ra thấy dưới gốc cây có quà thế là xúm nhau đi tìm dấu chưng ông già noel xem ổng vào nhà bằng đường nào!!!

Comments are closed.