E bịnh 3 bữa nay

E bịnh 3 bữa nay. Qua kia ấm ấm… ăn bú vật vả. Hôm nay sốt lun. Khoc ngất suốt đêm. Ko cảm ho sổ mũi. Triệu chứng lạ quá. Tước và hâm đít đỏ bưng nhưng ko fai do mọc răng. Có mẹ nào có kn j hg chỉ e với. Chắc fai xin ý kiến bsi rồi. Tội nghiệp e quá. Up tấm e tươi mong e mau khoẻ.
See Translation

Comments are closed.