Duyên số đã định

Duyên số đã định, đã có vợ Navara phía Nam nhưng vì tham lam và đa tình nên cưới thêm một e Navara bản Limited phía Bắc để dễ lượn khắp cả nước kiếm cháo. Cảm ơn 2 e Navara luôn đồng hành cùng a trên giường.. a nhầm trên đường. Love Nissan Navara.
#NissanNavara

Comments are closed.