Đúng giờ này đang công bố Hoa Hậu nè Vũ Mạnh Cường

Đúng giờ này đang công bố Hoa Hậu nè Vũ Mạnh Cường! Vậy đó mà đã tròn 1 năm! Cảm ơn báo Tiền Phong và tất cả các ekip
3 cô gái trong năm qua đã tiến bộ rất nhiều! My Linh Do chuẩn bị chinh chiến cuộc lớn nhất hành tinh; Ngô Thanh Thanh Tú chăm chỉ lao động, Thùy Dung lên đường chinh chiến Miss International ….
Lại chuẩn bị cho 30 năm HHVN 2018

Comments are closed.