Đội Ngũ Marketing Của Tương Lai Sẽ Như Thế Nào

Đội Ngũ Marketing Của Tương Lai Sẽ Như Thế Nào?
Tiếp nối post ngày hôm qua (http://bit.ly/modern-mkt-team) của các chuyên gia trên thế giới về việc xây dựng đội ngũ marketing team như thế nào thì hôm nay chúng ta đến với một bài viết từ Samuel Scott – Marketing Director của Logz.io. Theo Samuel thì marketing nó bao gồm 4 phần trong một quy trình: strategy, creative, communications và audit và do đó team marketing cũng nên được chia ra làm 4 team như vậy và theo ông trong tương lai các team marketing nên đi theo hướng này.
1. Strategy: là bộ phận chịu trách nhiệm về mặt chiến lược, đưa ra KPIs, nghiên cứu đối tượng khách hàng, nghiên cứu thị trường, thông điệp và định vị thương hiệu cũng như hoạch định chiến lược. Nói cách khác team này có thể bao gồm marketing manager, brand manager, business analyst ==> là những người đưa ra các định hướng và chiến lược cũng như chịu trách nhiệm về các KPI đưa ra.
2. Creative: là bộ phận chịu trách nhiệm về việc sáng tạo ra các nội dung để bán hàng hoặc nội dung mang tính thông tin bao gồm cả hình và chữ: ads, landing pages, brochures, thông tin sản phẩm, blog post, video, ebooks, webinars, v.v… Ở đây có thể hiểu là sự kết hợp giữ team content và team design.
3. Communications: là bộ phận chịu trách nhiệm về việc truyền thông bao gồm PR (public relations, media relations, government relations, community relations, influencer relations, publicity) và quảng cáo. Nói cách khác đây sẽ là bộ phận tập trung tất cả những người làm việc thực thi, team PR, team digital, team offline, team tổ chức sự kiện đều nằm trong này hết.
4. Audit: là bộ phận chịu trách nhiệm về việc đánh giá hiệu quả của các chiến dịch bao gồm traffic website, chất lượng leads, mức độ phủ trên các kênh truyền thông, tình hình bán hàng từ các chiến dịch, tỉ lệ chuyển đổi và ROI, các marketing metrics khác.
Và tác giả Samuel cũng nhấn mạnh rằng mỗi thành viên trong team marketing dù ở bộ phận nào thì cũng cần phải thành thục và hiểu rõ việc sử dụng các công cụ marketing cả online và offline:
– Bộ phận strategy khi lên chiến lược phải cần có cả kiến thức về cả online lẫn offline
– Bộ phận creative phải thiết kế và lên ý tưởng được cho tất cả các phương tiện online lẫn offline
– Bộ phận communications phải tiến hành được việc quảng bá, truyền thông trên cả 2 công cụ online lẫn offline
– Bộ phận audit cũng phải đánh giá và đo lường được hiệu quả của việc truyền thông và các chiến dịch ở cả các kênh online và offline
Tác giả Samuel cũng là một người có góc nhìn khá extreme về một số thuật ngữ hay mảng như content marketing, SEO và inbound marketing vì ông cho rằng đó chỉ là các buzzwords được tạo ra chứ nó không phải là thứ gì mới hay tách biệt khỏi marketing truyền thống. Bạn có thể xem thêm bài viết của ông tại đây:
http://bit.ly/moz-future-mkt-team
Bạn có đồng tình với tác giả không? Hãy để lại comments bên dưới nếu có.
See Translation