Doanh nhân lựa chọn mô hình kinh doanh nào đâu phải chỉ mỗi chuyện pháp lý

Doanh nhân lựa chọn mô hình kinh doanh nào đâu phải chỉ mỗi chuyện pháp lý, chi phí duy trì là yếu tố hàng đầu. “Lên đời doanh nghiệp” hay “không lên đời”.
Cả hai góc nhìn: doanh nhân & cơ quan quản lý thuế. Nói hộ tiểu thương vài câu. On behalf of KCS: Nguyen Viet Khoa, Huynh Ha, Nguyễn Mạnh Hoàng Sang

Comments are closed.