Điều mình vẫn trăn trở bấy lâu nay

Điều mình vẫn trăn trở bấy lâu nay. Cũng chỉ bởi cái lòng tham vô đáy muốn kiếm nhiều lợi nhuận mà trẻ em được đối xử như thế này đây. Họ coi bọn trẻ không bằng con vật nuôi, bò lợn còn chả ăn mấy cái thức ăn ôi thối này.
Trẻ em thời hiện đại, làm ăn gian dối khổ trăm bề 🙁

Comments are closed.