ĐiỂM TỰA

ĐiỂM TỰA
Tháng ngày mải miết việc trường
Anh không trách quở lại thương vô bờ
Gia đình nhỏ hạnh phúc to
Ngoài êm trong ấm là do chính mình.
Quý nhau từ tấm chân thành
Chồng là chỗ dựa ấm tình vợ con
Thương nhau từ lúc còn son
Con khôn cháu lớn mãi còn yêu nhau.
Vợ chồng tình nghĩa biển sâu
Mãi là điểm tựa bên nhau trọn đời.
24/2/2017 .CTS
See Translation

Comments are closed.