Điểm số hay thành tích học tập là thông tin cá nhân

Điểm số hay thành tích học tập là thông tin cá nhân. Nhà trường và gv nên bảo mật và chỉ báo cho chủ nhân, phụ huynh. Cách nhận xét công khai về học sinh, đánh giá xếp loại hạnh kiểm, xếp số thứ tự… là một trong những cách biến trẻ em thành những kẻ háo danh, hãnh tiến và đố kị. Lớn lên trong vòng quay của nó trẻ sẽ không có tinh thần hợp tác và lòng khoan dung.
Còn phụ huynh trong vô thức sẽ chia thành hai đội: đội thắng và đội thua.
Cái dở nhất của phụ huynh bây giờ là hèn nhát nhưng mong con có bạn bè dũng cảm, giả dối nhưng lại mong con gặp người trung thực, đa nhân cách nhưng lại mong con sẽ chỉ gặp người chân thành, giá áo túi cơm nhưng toàn mơ con làm những điều vĩ đại.
Học sinh mà có quyền xếp loại hạnh kiểm, chấm điểm, xếp số thứ tự và nhận xét phụ huynh thì phụ huynh có…khóc không?

Comments are closed.