Đêm nay sao thấy quá dài

Đêm nay sao thấy quá dài ……
Bởi sứ mệnh cao cả của Tổ Chức Kết Nối Nữ Doanh Nhân SEN VÀNG – BWON ( Business Women Organization Network ) giao cho tôi.
Chúng tôi đã sẵn sàng đi lên những vùng núi cao , tiến sâu vào trong từng bản làng của bà con dân tộc thiểu số gặp khó khăn sau cơn lũ quét vừa qua . Chúng tôi xây mới ngôi trường cho trẻ em nơi đây được tiếp tục học tập .
Chúng tôi là BWON !!!!!

Comments are closed.