Để kết thúc một ngày tuyệt vời (kể cả sau khi biết những thông tin mới được biết)

Để kết thúc một ngày tuyệt vời (kể cả sau khi biết những thông tin mới được biết), mình quyết định ngồi chơi đàn cho mình nghe, cho vui. Mình chỉ biết đến nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh mí cả nghệ thuật cho vui thôi, hông có biết nghệ thuật vị tiền và vị tiếng tăm đâu 😀
See Translation