Đào Thất Thốn

Đào Thất Thốn…Bày Bàn Thờ
Quất Tứ Liên…Bày Cửa Ra Vào
Nhất Chi Mai…Bày Bàn Uống Nước
Tết Đinh Dậu với mình là quá đủ,chả cần phải sắm rượu thịt gì nữa đâu,ngắm cây là quá No rồi
Ps: Chơi thế này về Mẹ hay Vợ có mắng cũng chịu Nghe vì nó đã đi vào sở thích rồi thì Lỗ Tai chịu trận chút đã có sao hiii
#ĐàoQuấtMai ✌️✌✌️

Comments are closed.