DA NÀY THÌ PHẢI NÀM SAOOOO TRẮNG KHÔNG TƯỞNG THẾ NÀYYYY

DA NÀY THÌ PHẢI NÀM SAOOOO TRẮNG KHÔNG TƯỞNG THẾ NÀYYYY
CHẤT KEM BODY MỚI PHẢI NÓI LÀ HÚT HỒN LUÔNNNN THẤM NHANH VÀ CỰC TRẮNG NHÉEE
DA K CHÌ TRẮNG MÀ CÒN MƯỚT MƯỜN MƯỢT Mùa này mà ủ trắng thì thôi r lun :)))) tại đang lạnh mà k cod nắng ! Tết s noel đến cư gọi la lồng lộn haha