Đã gần 2h sáng bên xứ người

Đã gần 2h sáng bên xứ người – thấy nick Cô
vẫn sáng/ mình lo lo nhảy vào chát/ và được sẻ chia tin vui Ha Noi Huynh
Có những thứ tin tức cho con người thật nhiều năng lượng và trên tất cả là niềm tin vào Đức Năng của con người – thứ mà xã hội đang thiếu dần…

9 Thoughts to “Đã gần 2h sáng bên xứ người

  1. Em xin chúc mừng bác và gia đình chị. Lần trước đọc tin trên fb em chúc mong nhanh chóng thành giải quyết vậymaf không ngờ hôm nay đã xong. Quá nhanh. Lần này phải cảm ơn anh Thăng rồi

  2. Chúc mừng bác và gia đình. Mong bác sớm khỏe lại. Mà báo viết sai tí chị Ha Noi Huynh nhỉ, vở “Đời cô Lựu” chứ có phải là phim đâu.

Comments are closed.