Đã có 1

Đã có 1.500 like ủng hộ ý tưởng tôi viết thư ngỏ kêu gọi 10.000 tiến sĩ gốc nông thôn đưa sách về lớp học trường cũ.
Chỉ cần 1,2–>>1,5 triệu đồng đã mua được 35–>>50 đầu sách đưa đến 1 lớp học giúp ít nhất 30 trẻ em nông thôn được nghe và đọc sách như trẻ em con nhà trí thức Hà Nội và các nước phát triển.
Tôi sẽ có thư đăng lên fb trong tuần sau.
Ai có dữ liệu email của các tiến sĩ trong và ngoài nước thì cho tôi xin nhé.

Comments are closed.