Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực cố gắng của gia đình nạn nhân

Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực cố gắng của gia đình nạn nhân , của luật sư Lê Ngọc Luân , nhà báo Đinh Thu Hiền , các nhà báo , các phương tiện truyền Thông và tất cả chúng ta cộng đồng mạng đã đấu tranh không ngừng nghỉ để vụ án xâm hại tình dục trẻ em đã có quyết định khởi tố . Lão dê già Nguyễn Khắc Thủy đối diện với mức án 7 năm tù .

Comments are closed.