cũng biết sxh nó khá nguy hiểm nhưng không ngờ nó lại sợ như thế này và nó đang xảy ra với những người bạn bè quanh mình mà mình cũng chẳng giúp được gì

cũng biết sxh nó khá nguy hiểm nhưng không ngờ nó lại sợ như thế này và nó đang xảy ra với những người bạn bè quanh mình mà mình cũng chẳng giúp được gì. Thôi thì share lại đây để mọi người biết cũng là để giúp bạn rồi.
Cố lên Hoang Huong nhé! Mong con trai chóng bình phục.

Comments are closed.