Có những thứ nhìn thấy như thế nhưng lại không phải như thế

Có những thứ nhìn thấy như thế nhưng lại không phải như thế…..
Có 1 người cho ta cảm giác nhưng lại không phải như thế…..
À hoá ra k phải những gì ta nhìn thấy, ta cảm nhận thấy đều là sự thật mặc dù mọi thứ có sáng như ban ngày….
#hụthẫng

Comments are closed.