Chương trình đầu tiên cho năm 2017 của ae diễn ra thật tuyệt vời

Chương trình đầu tiên cho năm 2017 của ae diễn ra thật tuyệt vời…!!! Hơn 100 thầy cô giáo viên hôm nay đã rất tâm huyết và cháy hết mình..!!!
Chúc mừng người anh cả Đặng Minh Tiệp đã có buổi khai nòng xuất sắc
Hãy chờ đón Sơn ở buổi chia sẻ tiếp theo về “CONTENT ĐÀO TẠO”nhé!!
See Translation