Chúng ta có tin nó là của một người và người khác lấy làm của mình rồi đổi thay ngày giờ sớm hơn của người đó không

Chúng ta có tin nó là của một người và người khác lấy làm của mình rồi đổi thay ngày giờ sớm hơn của người đó không – tôi gặp rồi. Vì đơn giản fb mua được và chèn bài mới vào được.
Muốn mình làm gì Ok hãy đi bằng chân mình, sống bằng tim mình và nghĩ bằng óc mình
Sợ háo danh giả dối để vùi sâu một con người
Người anh xa xôi ca sĩ Hoàng Hiệp giờ search Google khó tìm lắm mà anh vẫn chỉ 40 xuân xanh. Và thay bằng Hoàng Hiệp non trẻ
Tôi ghét dối gian để làm người làm ra bị hiểu là trò cười
Fb người cũ có người mời cô ý ăn trưa cũng là lấy bài tôi xào lại mà sớm hơn.
Nhưng cái đó nhỏ cho qua
Chỉ muốn nói đời thật lắm gian ngoa như gì như lưỡi rắn thè ra tia lia tia lia
Sống cần nắm tay đập tan đầu rắn
Việc họ không đổi ngày không háo danh không chôn vùi ai thì bỏ qua được. Còn bẩn thì đừng có đùa Trời biết cả có ngày nhuốm thương vì chưa thật sao được quý?
Thật chưa ăn ai đã quỷ quyệt gây bao điều ngang trái. Rồi xã hội sẽ lắm rác bay vào không khí đến đâu nữa hỡi những người không còn tim đẹp, nghĩ không bằng cây cỏ và sống không bằng Chú chim non gọi mẹ kiếm mồi về.
Khóc cho bi đát bần cùng nước Nhà.
Sợ quá ghê tơm quá đi thôi