cảm ơn Quang Tram đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp

cảm ơn Quang Tram đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Cảm ơn Do Huu Chi đã nối duyên Múa/ Chuyển động Trị liệu-Vietnam Dance Movement Therapy với Toa Tàu. Cảm ơn thật nhiểu những vị phụ huynh và các bé đã chia sẻ những hồn nhiên, yêu mến và sự nhiệt thành với món ăn tinh thần mới từ Múa và Chuyển Động trị liệu vn
See Translation

Comments are closed.