Các người anh em của Mị từ bắc đến nam có ai rảnh tay giúp mình chăm sóc cái thằng ngã cây này hộ mình với ạ

Các người anh em của Mị từ bắc đến nam có ai rảnh tay giúp mình chăm sóc cái thằng ngã cây này hộ mình với ạ. Nói nó là thằng ngã cây thôi cơ mà nó thông minh đáng yêu tuyệt trần lắm, xin thề gặp nó rồi sẽ hối hận cả cuộc đời =))))
See Translation