Bảo là nâng bi cũng được

Bảo là nâng bi cũng được. Nhưng mọi chuyện nên sòng phẳng. Công an cũng như bao nhóm người. Cái gì người ta làm tốt thì phải ghi nhận.
Hai anh trộm chó Trường Hận và Phục Quốc đã thất thủ trước tình người!
Quốc, Hận cũng đã không bị người dân tẩn dù mang mác “trộm chó”. hihi

Comments are closed.