Ba năm rồi từ ngày tớ lập lại nick này rồi kết bạn

Ba năm rồi từ ngày tớ lập lại nick này rồi kết bạn, mới nhìn thấy cái mẹt của đám bạn mấy năm rồi chưa gặp mặt. Do cái vụ lơ ngơ nghịch dại làm facebook nó tức nó khóa mất 2 cái nick, tới nick thứ ba mới bền được tới bây giờ
See Translation